Загальні положення

У Новоапостольській церкві дарують особливі благословення з нагоди таких подій: конфірмація, заручини, вінчання (церковний шлюб), а також шлюбні ювілеї.
Как правило, эти священнодействия, связанные с дарованием благословения, совершаются на богослужении. Предродовое благословение даруется вне богослужения.
В священнодействии, связанном с дарованием благословения, Бог обращается к искренне просящему человеку и выражает ему таким образом Свое благоволение.  [повністю]

Допологове благословення

Вагітність і народження дитини є особливо важливою подією в житті батьків. У цей час вони потребують належної духовної опіки. З моменту зачаття і народження дитини батьки несуть спільну відповідальність за її життя. Допологове благословення для немовляти є першим виявом Божого діяння на благо людини. [повністю]

Конфірмація

Конфірмація (лат. «conirmatio» = «ствердження, утвердження») – це також священне дійство з благословенням. Під час цього дійства юні новоапостольськi християни беруть на себе зобов’язання, що виконували батьки після їхнього Хрещення. Відтепер повнолітній новоапостольський християнин несе перед Богом повну відповідальність за свої учинки. Він зобов’язується виявляти Богові вірність і відкрито сповідувати новоапостольськую віру. [повністю]

Шлюбні благословення

Церковний шлюб (одруження) – це схвалене Богом єднання двох людей різної статі для спільного життя. У його основі лежить добровільне волевиявлення чоловіка й жінки приймати один одного як фізично, так і духовно.
Благословення з нагоди шлюбу має неабияке значення для спільного подружнього життя. Йому передує обов’язкове цивільно-правове або інше, прийняте у тій чи іншій культурі, узаконення подружніх (шлюбних) стосунків. Молоде подружжя складає публічно присягу на вірність один одному і, таким чином, обіцяє вести спільне життя. Завдяки церковному шлюбу подружжя отримує Боже благословення на спільне життя. [повністю]

Благословення до весільних ювілеїв

За бажанням дарують додаткове шлюбне благословення з нагоди таких ювілеїв: [повністю]

Благословення з нагоди заручин

Заручини є виявом спільного серйозного наміру одружитися. За бажанням благословення з нагоди заручин може відбуватися також під час богослужіння. Майбутня подружня пара публічно, перед лицем Бога й громади, присягає належно готуватися до укладання шлюбного союзу. Для цього вона отримує благословення Бога.

Освячення церковних будівель

Церковна будівля освячується перед проведенням у ній першого богослужіння. Перебіг богослужіння з нагоди освячення відрізняється від звичайного лише священним дійством, яке пов’язане із освяченням храму. Його, зазвичай, проводить окружний апостол чи апостол. [повністю]