Турбота про молодь

Духовна опіка над молодими людьми і супровід духовного зростання юних братів і сестер за вірою є одним із першочергових завдань церковної праці.

Положення молоді у Церкві

Молодь знаходиться у перехідній фазі від дитинства, коли за неї значною мірою все вирішують батьки, до дорослого життя, у якому молоді люди самостійно  приймають життєво важливі рішення. Для більшості підлітків – це складний період життя: вони перебувають у пошуках власних життєвих цілей і орієнтирів і критично ставляться до усталених суспільних цінностей і норм.  Так, юні віруючі особливо індустріально розвинутих країн попадають у поле напруги між нормами Євангелія і численними релігійними і етичними уявленнями суспільства, яке у багатьох відношеннях істотно відрізняється від церковного: молоді люди є свідками суспільного тиску на християн, а церква дедалі більше втрачає свою роль; люди все більше вважають її безликим закладом і дедалі менше сприймають як духовний інститут. До того ж, молодь часто потрапляє під вплив оточення, яке є далеким від церкви. Молодим людям доводиться також робити відбір інформації, що поступає до них безконечним потоком й широкого спектру пропозицій щодо проведення дозвілля.

Духовна опіка молоді

Важливою метою духовної опіки молоді у Новоапостольській церкві є прищеплення почуття єдності й згуртованості. Окрім цього, молодим людям треба прищеплювати цінності християнської віри, аби вони були основою для прийняття ними життєво важливих рішень.

Духовна турбота про душі юних парафіян покликана допомагати їм ставати християнською особистістю, якій притаманна міцна віра й духовна відповідальність.

Молоді люди відчувають на собі духовну турботу, яку здійснюють згідно з їх віком, проте вони не замикаються в окрему групу. Після конфірмації у них є чимало можливостей для активної участі у житті громади, а також для того, аби жити згідно з вірою, сповідувати її, а також гідно представляти її людям зі свого оточення.

Молодіжні заходи

Новоапостольська церква вітає активне взаємне спілкування молодих людей. Важливим заходом для молодих новоапостольських парафіян, що проходить кожного року, і на який збирається молодь із різних регіонів для духовного спілкування, є День молоді.