Січень 2015: Відповіді на всі запитання?

 У деяких християнських колах переважає думка про те, що Біблія дає відповіді на всі запитання і що у ній містяться чіткі правила поведінки людей у будь-якій життєвій ситуації. Якщо послуговуватися цим аргументом, то з допомогою Біблії можна оправдати навіть смертну кару. Проблема полягає у тому, що люди виривають з контексту Біблії ту чи іншу цитату, зводять її у догму, а потім з її допомогою формують цілу систему знань. У минулому ми, бувало, також так робили. Сьогодні, однак, у нас є інше бачення Священного Писання; ми розглядаємо його як щось одне ціле і неподільне. Чимало моментів Старого Заповіту можна зрозуміти правильно, якщо розглядати їх у світлі Нового Заповіту й учення Ісуса Христа.

 Лише тоді можна збагнути, що не всі біблійні висловлювання мають одинакові значення і вагу. Треба, приміром, розрізняти між біблійними подіями, які є необхідними і важливими для спасіння, і тими, що зумовлені певним відрізком часу і були  актуальними для людей тої чи іншої історичної епохи.

Ми не належимо до людей, які дотримуються думки про те, що у Біблії Бог висловлюється з приводу всього, що відбувається з нами у житті; і що все це має однакові важливість, пріоритет і значення. Очевидним, однак, є одне: Біблія – це не антикварна, а сучасна Книга. Вона є актуальною для життя сьогочасних християн, християн XXI століття. Тому її варто читати. 

Думки із богослужіння Першоапостола