До роздумів: Свобода замість пригноблення

item5_nn2Побутує думка, що завдяки загальній глобалізації свобода є скрізь однаковою. Однак, це не так: свобода вираження думки, вибору професії, віросповідання, вибору супутника життя і таке інше є різною.

У регіоні моєї діяльності, як і в багатьох інших країнах, все ще існують суспільства, у яких дотримуються передань чи традицій, через які чинять опір сучасним змінам.

На жаль, через домінування думки релігійної більшості у нашій країні спостерігається зворотна тенденція, що позбавляє багатьох людей свободи, у тому числі свободи віросповідання. Незважаючи на існуючу державну конституцію, в основі якої строго закріплене відділення релігії від держави, представники більшості залишають за собою право пригнічувати релігійні меншини. Статистичні дані свідчать про те, що представники релігійної більшості становлять 99, 99% від усього населення, хоча всім відомо, що представники релігійних меншин представлені значною мірою майже в усіх населених пунктах сільської місцевості, а також – у великих містах. На цей факт попросту закривають очі.

 За таких умов християнам дуже важко публічно сповідувати віру. У таких суспільствах відповідальність за сповідування християнами віри прирівнюється до фізичного, емоційного чи інтелектуального пригноблення. Я знаю людину, якою після навернення до християнства знехтували як оточуючі, так і його рідні. Цього чоловіка позбавили родинних і суспільних прав. Та він продовжував міцно триматися своєї віри і згодом був зведений у сан євангеліста. Коли він помер, то члени його сім’ї не повідомили громаду ні про його смерть, ні про дату похорону. 

 

І це не поодинокий випадок. У країні є й інші подібні серйозні випадки. Священників проганяють з їхніх сімей, молодим жінкам вказують на двері тільки тому, що вони виходять заміж за християнина. Є жінки, у яких розпадаються шлюби, після того, як вони приймають християнську віру.

Що стосується співіснування різних релігій в одному суспільстві, то я сподіваюся, що любов до ближнього братиме дедалі більше гору і між ними налагодяться добрі стосунки. Для досягнення гармонійних і позитивних взаємин треба враховувати всі існуючі точки зору. 

Мій заклик: люди всього світу мають виявляти готовність до взаємного діалогу, аби встановлювати добрі стосунки і закладати основи для свободи людей усіх сфер життя!

Фімба Джаттага

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 01.01.1979 р

ПРОФЕСІЯ: співпрацівник уряду АПОСТОЛ З 19.02.2017 р 

РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Республіка Нігер